Аквакултури

Рибовъдни басейни за шаран и пъстърва

Рибовъдни басейни за шаран и пъстърва

 

 
     В зависимост от вида и възрастовата категория изискванията на рибите към условията на живот са различни. Тези условия се осигуряват в басейните на рибовъдните стопанства. Поради големите биологични различия между шараните и пъстървите има разлика и между басейните на двата вида стопанства.
     В зависимост от възрастта и от сезона рибите се нуждаят от различни условия за задоволяване на жизнените им потребности. Тези условия се осигуряват за отделните категории басейни:производствени и специални. Производствените басейни служат за отглеждане на рибата и биват люпилни, разсадни, отрасни, угоителни, маточни и зимовни, а специалните басейни служат за провеждане на някои мероприятия за кратък период и биват водоснабдяващи, санитарно-профилактични и складови. Рибовъдните басейни за отделните категории риби са различни в шарановите и в пъстървовите стопанства.
      Люпилни басейни. Тези басейни се използуват само в шарановите стопанства, тъй като при тях се прилага естественото люпене в люпилни басейни. В тези басейни шаранът хвърля хайвера, който се излюпва, и личинките растат от 7 - (10 до 30)дни. При пъстървовите стопанства не се използуват люпилни басейни, защото се изважда и се осеменява изкуствено, а се излюпва в люпилни помещения.Люпилните басейни за шарана са обикновени (2,5 - 2 декара) и дубишови (100 - 200 кв.м). Трябва да бъдат с добре нивелирани дъна, с лесно източваща се вода, с обрасли с трева дъна, огрени от слънцето.
      Разсадни басейни.  Те се строят близо до люпилните басейни. В пъстървовите стопанства може да се изграждат в люпилното помещение. В шарановите стопанства размери до 15 декара, средна дълбочина на 0,5м. В пъстървовите стопанства разсадните басейни, разположени до люпилните басейни, имат размери около 1кв.м, а извън тях - 20 - 30кв.м. В тези басейни се поставят извадените на 3-тия или 7-мия ден личинки от люпилните басейни и се държат до един месец.Шарановите басейни да се заливат предварително с вода - 15 - 20 дни, за да се развие богат планктон, да се изграждат на тихи и слънчеви места, защитени от вятър.
    Отрасни басейни. В тях се отглежда зарибителния материал. В шарановите стопанства имат размери 5 - 50 декара, а в пъстървовите - 5 - 150кв.м. Дъното им трябва да бъде със слаб наклон и равно (без трапове).
     Угоителни басейни. Служат за угояване на рибите до стокови размери, затова са най-големи по площ. В шарановите стопанства размерите им достигат 10 - 1000 декара, а в пъстървовите  - 0,5 декар. Дъното им трябва де е почистено, нивелирано и покрито с тънък слой тиня и да има водосборни канали и рибосборна яма. Много дълбоките угоителни басейни не са за предпочитане(над 2 м ), защото лошо се осветяват и се затоплят, което затруднява храненето на шарана.
    Зимни басейни. Зимните басейни се строят по-дълбоки, за да не замръзват цялостно през зимата, а да остава незамръзнал пласт 1 - 1,2м.
   Маточни басейни. В тях се отглежда разплодния материал. Размерите им зависят от броя на разплодниците в рибовъдното стопанство. Предпочита се в пъстървовите стопанства да се строят под формата на корито, което е по-близо до формата на реките.
    Размерите на маточните басейни се предвиждат в зависимост от броя на разплодния материал - за един разплодник 15кв.м, а за един ремонтен 7,5кв.м.
    Водоснабдяващи басейни.  Те спадат към специалните басейни. Осигуряват достатъчно количество и с подобрено качество вода за останалите басейни.
   Санитарно-профилактични басейни.
             Карантинните басейни служат за поставяне на рибата, пренесена от друго стопанство, 15-30 дни под карантина. През този период се наблюдава здравословното състояние на рибата.
              Изолационните басейни са предназначени за изолиране на явно или на съмнително болни риби.
     Складови басейни(садки). В зависимост от предназначението живата риба се съхранява за определен период в складовите басейни. Размерите на тези басейни зависят от количеството на съхраняваната риба и са задължителни за всяко рибовъдно стопанство.
 
 
18.07.2013

Коментари

Име

Коментар

оставащи символа

Моля въведете следния текст, за да изпратите Вашия коментар.

  • 1
  • 0

Любомир Костов

преди 220 седмици

Здравейте,
Покрай основната ни дейност – басейни, езера и гъвкави резервоа ни се наложи да разработим и
система за мобилно облицоване на сатки. Чрез нея осигуряваме на модул от 4 садки(размери 18х18м) стъционарно закрепено дъно и мобилни обличащи стени. Стените се спускат вертикално през летния сезон. Така изолираме сатките от останалия обем на водоема. В изолирания обем на сатката може да се осигури подаване на кислород и изсмукване на утаените по дъното отпадъци. Отпъдъците препомпване

  • 0
  • 0

Micaila

преди 360 седмици

Wow I must confess you make some very trnaehnct points. http://ooidphtg.com [url=http://zvgncf.com]zvgncf[/url] [link=http://kdzxeq.com]kdzxeq[/link]

  • 1
  • 0

Jennifercita

преди 360 седмици

I'll try to put this to good use <a href="http://jmohlshkhz.com">imtlidameey.</a>

  • 0
  • 1

Priya

преди 361 седмици

Hey, that's poruwfel. Thanks for the news.

Седмичен бюлетин

Абонирайте се за новини и промоции

Намерете ни в FACEBOOK

Интервю

Над 100 000 евро плуват в Дунав

Над 100 000 евро плуват в Дунав

Австрийската полиция работи по необикновен случай. Служителите на реда се опитват да установят как над 100 000 евро в банкноти от по 100 и 500 евро са се озовали в р. Дунав, предаде "Ройтерс". До момента разследването няма информация за извършено в областта на В... още