Аквакултури

Рециркулационни системи и аквакултура – трета част

Рециркулационни системи и аквакултура – трета част

Рециркулационните системи в аквакултурното производство (Recirculating aquaculture systems, съкр.RAS) са отлична възможност за диверсификация на отглежданите видове и алтернатива на съществуващите традиционни методи за отглеждане. Използването на RAS не може да бъде самоцел, а е следствие от ограниченията, които налагат възможностите на околната среда и доброто познаване на нуждите на пазара.

След като сте идентифицирали нуждите на пазара и сте се спряли на подходящ за отглеждане вид, на дневен ред е дискусията относно избор на доставчик и подходящо оборудване на Вашата рециркулационна аквакултурна ферма. Както отбелязахме и в предишните две части на темата, в световен мащаб съществува голямо разнообразие от доставчици, на които можете да имате пълно доверие и въпреки това изборът зависи изцяло от Вашите знания и финансови възможности. Например, ако имате богат опит в производството на избрания вид бихте могли да пристъпите към собствена разработка на RAS.

Обратно, ако не разполагате с know-how и стартирате в този бизнес, но разполагате с финансови средства, можете да се обърнете към консултант или директно към избрания доставчик, с който да договорите условията по доставката, монтирането и оживяването на Вашата рециркулационна система.

Важно е да знаете, че всеки един от изброените подходи има своите силни и слаби страни и трябва да ги анализирате добре, преди да вземете окончателното решение. Правилото, към което трябва да се придържате, е следното:Добра RAS плюс добра поддръжка от производителя и обслужване според неговите изисквания е равносилно на отлични шансове за успех на производството. Добра RAS плюс добра поддръжка от производителя, но обслужване, което не е съобразено с неговите изисквания, е равносилно на провал. Некачествена RAS, без поддръжка от производителя и неспазване на неговите технологични изисквания е равносилно на сигурен, категоричен провал.Всяка успешна RAS трябва да притежава като минимум следните характеристики:

  • надеждност;
  • рентабилност от гледна точка на направените производствени и оперативни разходи;
  • ефективност при използването на енергията, кислорода и фуража в производството;
  • да предоставя възможност за лесно хранене на отглежданите водни организми, съгласно предварителния план на собственика;
  • да предоставя възможност за манипулации (залавяне, преместване и др.) с отглежданите водни организми, които водят до минимален стрес за тях и са свързани с минимален разход на труд и енергия;
  • да предоставя среда за обитание на отглежданите водни организми, която е максимално близко или съвпада с естествената;
  • да гарантира качествените параметри на водата при достигане на максималната плътност на биомасата, препоръчана от производителя на RAS (б.р. Виж втора част на статията);
  • да предоставя адекватен мониторинг и ефективен контрол на следените качествени параметри на водата, като ги поддържа на изискваните от технологията за производството нива.

Наред с изброените характеристики е добре Вашата RAS да се самопочиства, т.е твърдите остатъци от производството да се отмиват от циркулиращата вода, а повърхностите, които с в контакт с отглежданите водни организми да не създават предпоставки за тяхното нараняване и/или стрес.

Ако закупувате рециркулационна система „до ключ” е добре да сте сигурни, че тя предлага плътност на биомасата в единица обем, която превъзхожда конкурентните системи със сходен дизайн и създава оптимална среда за обитание на избрания за отглеждане воден организъм.

При бъдещо разширяване на системата отново трябва да сте особено бдителни и да се придържате стриктно към определени правила, които биха гарантирали успеха на начинанието (б.а. В следващите статии от поредицата ще обърнем специално внимание на тези правила). В практиката съществуват множество примери, които показват как едно моделно производство, което е показало отлични резултати при отглеждане в танкове с един диаметър, може да претърпи пълен провал при замяната им с по-големи.

Управление на RAS

Може уверено да се твърди, че несполуките в производството при използване на RAS се дължат в много по-голяма степен на незнание и недобро управление, отколкото на неудачи с дизайна на системата.

Както отбелязахме, RAS изискват повече инвестиции в сравнение с традиционното аквакултурно производство. Например, първоначалните разходи могат да се окажат по-големи от сумата на разходите, необходими за изграждането на сграден фонд, закупуването на оборудване и неговото пускане в експлоатация. Основната причина за тази констатация обикновено се крие в разминаването между Вашите очаквания за работата с RAS и действителността и понякога Ви струва загубата на първата реколта.

Често това се случва дори когато RAS се държи според очакванията, но Вие все още не сте се научили да я използвате и не знаете как да я пренастройвате в зависимост от настъпващите промени. Последното е особено важно при възникване на критични ситуации.

Познаването на начините, по които RAS реагира на промени е от ключово значение за доброто управление на рециркулационната система. Да разполагате с необходимите критични резервни части също е отличен подход, който Ви гарантира сигурност на Вашето производство.

Следва...  

В статията са използвани материали на проф.Фред Уитън (Fred Wheaton), Department of Environmental Science and Technology, University of Maryland

02.08.2013

Коментари

Име

Коментар

оставащи символа

Моля въведете следния текст, за да изпратите Вашия коментар.

Седмичен бюлетин

Абонирайте се за новини и промоции

Намерете ни в FACEBOOK

Интервю

Над 100 000 евро плуват в Дунав

Над 100 000 евро плуват в Дунав

Австрийската полиция работи по необикновен случай. Служителите на реда се опитват да установят как над 100 000 евро в банкноти от по 100 и 500 евро са се озовали в р. Дунав, предаде "Ройтерс". До момента разследването няма информация за извършено в областта на В... още