Аквакултури

Рециркулационни системи и аквакултура – пета част

Рециркулационни системи и аквакултура – пета част

Подържането на параметрите на водата в рамките на технологично допустимите е от решаващо значение за оптималното нарастване на отглежданите водни организми и нормалната работа на биофилтрите в рециркулационните системи (Recirculating aquaculture systems, съкр.RAS). Както отбелязахме в предишните части от поредицата, параметрите на водата, които обикновено се следят и/или контролират в RAS, са температура, разтворен кислород, въглероден двуокис, рН, амоняк, нитрити и твърди частици.Други фактори, на които ще обърнем специално внимание, са алкалност и присъствие на нитрати и хлориди.

Температура

Температурата в RAS трябва задължително да се поддържа в технологично определения интервал, за да се гарантира оптимално нарастване на отглеждания вид. При оптимална температура нарастването е бързо, усвояването на фуража става в максимален обем, а резистентността към заболявания е висока. Както отбелязахме по-горе, функционирането на биофилтрите също се влияе от температурата, но не води до съществени проблеми, особено в топловодните системи.

Температурата в RAS може да бъде регулирана с потопяеми електрически нагреватели, газови или електрически отоплителни тела, топлообменници или термопомпи. Контролът й се използва успешно за намаляване на стреса у стадото, след извършване на манипулации в танковете за отглеждане и за контрол на някои заболявания.

Разтворен кислород

Друг фактор, който определя правилното функциониране на RAS,  е разтвореният във водата кислород (РК). Предписаните от технологията количества РК следва да се подават непрекъснато на отглежданите в системата водни животни. Например, за да се постигне оптимален растеж в повечето топловодни системи, концентрацията на РК трябва да се поддържа на нива от над 60% от нивото на насищане или над 5 ppm. Подобни концентрации благоприятстват и работата на биофилтрите и позволява максимално очистване на амоняка и нитритите. Обратно, нитрифициращи бактерии (б.р. Виж четвърта част) стават неефективни при концентрации на РК под 2 ppm.

Системата за аерация в RAS трябва да работи непрекъснато, за да се подддържа високото търсене на кислород. Когато отглежданият вид достигне пазарен размер, потребностите от кислород и фураж могат да достигнат пределно допустими нива и дори нуждата от кислород да надвишава капацитета на системата за аерация. Рибите показват признаци на кислороден стрес, чрез събиране на повърхността и плуване в потока, създаван от устройство за аерация, където концентрацията е по-висока. Ако във Вашата RAS се случва нещо подобно, трябва да избирате между две опции:

  • включване на допълнителен източник за аерация, като първа опция и
  • намаляване на честотата на хранене, като втора, което обаче може да се отрази на пазарните характеристики на Вашия продукт.

За правилно хранене, в RAS се използват автоматизирани хранилки за непрекъснато подаване на необходимите, технологичнообусловени количества фураж. Такова често или непрекъснато подаване на храна в 15 до 20 часа от денонощието е за предпочитане пред храненето няколко пъти на ден с по-високи дажби. Причината за тази особеност на RAS се корени в биологията на рибите, които увеличават драстично броя на вдишванията си при хранене. Ето защо, непрекъснатото подаване на малки количества фураж позволяват на системата за контрол на разтворения кислород в RAS да не допуска достигане на критични нива на O2.При интензивно хранене с по-големи количества, нивото на разтворения във водата кислород трябва да се следи внимателно преди и след хранене. RAS изискват постоянен контрол на нивата на O2, за да се гарантира нормалното развитие на отглеждания вид и оптималното функциониране на системата като цяло.Тъй като използвахме няколко пъти понятието наситеност на кислород е добре да поясним, че водата е "наситена" с кислород, ако тя съдържа максималното количество О2, който ще се разтвори в нея при дадена температура, соленост и атмосферно налягане.


В таблицата са дадени нивата на насищане с кислород за прясна вода при атмосферно налягане на морското равнище.

Нива на насищане с кислород в прясна вода и нормални атмосферни условия (НАУ)

Температура

0C

Разтворен кислород

mg/L (ppm)

10
10,92
12
10,43
14
9,98
16
9,56
18
9,18
20
8,84
22
8,53
24
8,25
26
7,99
28
7,75
30
7,53
32
7,32
34
7,13
36
6,95


За достигане на необходимите концентрации на разтворен кислорд в RAS могат да се използват източници на чист кислород. Подаването на чист кислород може да доведе до пренасищане в отделни водни слоеве на системата и по този начин да се създадат условия, които да окажат сериозно негативно влияние върху Вашата продукция.За да се избегне пренасищане, кислородният поток се подава в близост до дъното на танковете за отглеждане и бързо се смесва в целия обем, като се използват потоците, създадени от помпата за циркулация на водата. Доброто смесване на водата, преситената с О2, е критично. Разтвореният кислород ще избяга във въздуха, ако преситената вода се разбърква енергично и обратно, може да образува зони на пренаситеност, ако се смесва твърде бавно. Второто е особено опасно, защото може да доведе до газова емболия.


В статията са използвани материали на Southern Regional Aquaculture Center, United States Department of Agriculture.

14.08.2013

Коментари

Име

Коментар

оставащи символа

Моля въведете следния текст, за да изпратите Вашия коментар.

Седмичен бюлетин

Абонирайте се за новини и промоции

Намерете ни в FACEBOOK

Интервю

Над 100 000 евро плуват в Дунав

Над 100 000 евро плуват в Дунав

Австрийската полиция работи по необикновен случай. Служителите на реда се опитват да установят как над 100 000 евро в банкноти от по 100 и 500 евро са се озовали в р. Дунав, предаде "Ройтерс". До момента разследването няма информация за извършено в областта на В... още