Аквакултури

Рециркулационни системи и аквакултура – четвърта част

Рециркулационни системи и аквакултура – четвърта част

Рециркулационните системи (Recirculating aquaculture systems, съкр.RAS) са сложни механични и биологични комплекси, чиито показатели могат да се влияят силно от лошото качество на използваната вода, причинения стрес и заболяванията при отглежданите водни организми. Ето защо добрата производствена практика изисква отлично познаване на възможностите на вашата RAS, практически опит и нека си позволим този термин - отдаденост.

Управление на рециркулационната система

Често наричат RAS системи за суперинтензивно отглеждане на водни организми и това е така, защото обичайната плътност на биомасата, за да се достигне икономическа ефективност (б.р. Виж втора част) е от порядъка на 60 кг/м3 и повече.

За да се гарантират подобни условия, в RAS трябва да се създаде среда за интензивно отглеждане, в която се поддържат постоянни стойности на потоците от вода и въздух / кислород, фиксирани нива на водното съдържание и непрекъсната работа на системата.

Като главна причина за намаляването на дебита на потоците от вода и въздух/кислород в системата може да се посочи намаляването на вътрешния диаметър на използваните тръби и въздушни дифузьори, причинено от растежа на гъбички, бактерии и водорасли. Последното е неибежно следствие от високите нива на хранителните вещества и органичната материя в RAS, което създава отлични предпоставки за тяхното размножаване и бурно развитие.Намаляването на дебитите може да се избегне, ако се използват тръби, чиито диаметър е по-голям от предварително изчисления, а дължината на тръбните връзки между компонентите на RAS се ограничи до необходимия минимум.Обрастванията могат да се следят лесно, защото това обикновено е свързано с покачване в нивото на течността във водния резервоар. В такива случаи тръбите трябва да бъдат почистени. За целта се използват тампон или четка, прикрепени към подходящо приспособление.

За разлика от тръбите, вентилационните решетки се почистват периодично, чрез накисване в солна киселина. Блокирането на потока и колебанията на нивото на водата могат да доведат и до запушване на екраните, които се използват, за да се запази рибата в отглежданите танкове.Окото на екраните трябва да бъде най-големият размер, който ще задържи рибата (обикновено 3/4 до 1 инч). Екранираната площ около тръбите трябва да бъде с много по-голям диаметър от техния, защото няколко мъртви риби могат лесно да ги блокират. Наред с другото е важно да отбележим, че екраните трябва да бъдат добре закрепени, за да не отпадат при хранене, почистване или прибиране на реколтата.Съществена част на всяка рециркулационна система е резервният захранващ източник (backup power source). Макар и да не се случават често, прекъсванията на електрозахранването поради отпадане на входното напрежение, могат да причинят непоправими щети на Вашето производство. Например, нека настъпи отпадане на захранващото напрежение в RAS,  в която се отглеждат  230 – 250 грамови риби при плътност на биомасата от поръдъка на 30 кг/м3. Нека също така да е необходимо в системата да се поддържа високо съдържание на разтворен кислород и температура на водата от порядъка на 29 C. В този случай, ще са необходими само 16 минути, за да се намали концентрацията на кислород до 3 ppm, или да се достигне до стресиращо ниво за рибата. Ако в същата система се отглеждат 450 – 500 грамови риби при плътност на биомасата 120 кг/м3, ще отнеме само 6 минути, за да се достигне до същото състояние.

Тези сценарии трябва да покажат на бъдещите собственици на RAS огромното значение на резервния захранващ източник за целостта и нормалното функциониране на рециркулационната система.  

Излишно е да отбелязваме, че действието на системата за резервно захранване на RAS трябва да бъде автоматизирано и да се задейства независимо от персонала. Автоматичните телефонни алармени системи (АТАС) вече не са толкова скъпи и са от съществено значение, за да се сигнализира незабавно на ключовия персонал (технолог, мениджър или друг) за прекъсване на захранването или колебания на нивото на водата в RAS. Съществуват и по-високотехнологични АТАС, които позволяват да се направи дистанционно запитване и да се получи автоматизиран отговор от системата за състоянието на нейните параметри, което би позволило вземането на ефективно решение преди физически да се стигне до системата.

Други откази на компоненти на RAS, също могат да доведе до катастрофални резултати в кратък период от време. Поради това, при проектирането на RAS се включва авариен модул, който управлява автоматизирано действието на ключовите резервни системи и позволява тяхното незабавно задействане с еднократно превключване или натискане на един единствен бутон.

Една от най-простите резервни системи е резервоар с чист кислород, свързан чрез електромагнитен клапан към танка(овете) за отглеждане на рибата. При отпадане на електрическото захранване, електромагнитния клапан се отваря автоматично и  осигурява достатъчно кислород, за да се запази рибата жива до възстановяване на нормалното състояние.

Биологични филтри

Проблеми с биологичните филтри (биофилтри) в RAS могат да настъпят поради тяхното стареене, увреждане от третиране с химикали при провеждане на лечение или аноксия (anoxia). Създаването или колонизирането на един биофилтър отнема няколко седмици до месец, защото бактериите които го изграждат, растат, стареят и умират. Освен другото, тези бактерии са чувствителни към промени в качеството на водата (ниско съдържание на разтворен кислород, ниска алкалност, високо или ниско рН, високи нива на CO2, и т.н.т.), третирането с химикали и лекарства и изчерпване на кислорода.Като цяло, биологичните филтри не харесват настъпването на събития, които водят до бързи промени в RAS!
Твърди частици

Ефективното отнемане на твърдите частици, които плуват във водата е сред най-сложните проблеми, с които се сблъскват производителите на RAS. Появата на твърди частици е следствие от подавания в системата фураж и наличието на биологични отпадъци (фекалии). Практическият анализ показва, че неусвоеното количество от подавания при храненето фураж може да достигне до 60 процента
Бързото и ефективно отнемане на такова сериозно количество твърди частици може съществено да повлияе на ефективността на биофилтрите, да създаде предпоставки за намаляване на общия им размер и да понижи потребностите от кислород в системата. Понякога, твърдите частици достигат минимални размери, които не се улавят от механичните филтри и това може да доведе до сериозни проблеми по веригата.За да се гарантира оптималната работа на RAS, филтрите за твърди частици трябва да се почистват често и да се поддържат в пикова ефективност.Следва...

В статията са използвани материали на Southern Regional Aquaculture Center, United States Department of Agriculture.

12.08.2013

Коментари

Име

Коментар

оставащи символа

Моля въведете следния текст, за да изпратите Вашия коментар.

  • 1
  • 0

Владимир Филипов

преди 291 седмици

Колеги, прекрасно е, че преписвате от ribarstvo.eu, но още по-добре ще бъде ако, както го изисква закона за авторското право, посочвате коректно източника. Сега любезно ви моля да го направите (както тук, така и във всички други преписани статии), а тези дни ще се обърне към Creative Commons, за да ви потърсят сметка за безобразието.

  • 0
  • 0

Greta

преди 307 седмици

I like to party, not look arteilcs up online. You made it happen.

Седмичен бюлетин

Абонирайте се за новини и промоции

Намерете ни в FACEBOOK

Интервю

Над 100 000 евро плуват в Дунав

Над 100 000 евро плуват в Дунав

Австрийската полиция работи по необикновен случай. Служителите на реда се опитват да установят как над 100 000 евро в банкноти от по 100 и 500 евро са се озовали в р. Дунав, предаде "Ройтерс". До момента разследването няма информация за извършено в областта на В... още