Аквакултури

Размножаване на шаран и пъстърва

Размножаване на шаран и пъстърва

Отглеждането на рибите в рибовъдните стопанства започва от излюпването на хайвера и свършва с получаването на стокова риба.Рибите имат висока размножителна способност. Шаранът за разлика от пъстървата хвърля много по-големи количества хайверени зърна - на 1кг жива маса над 180 000, а пъстървата 2500. Хайверените зърна се оплождат извън майчиния организъм във водна среда, което се придружава с любовната игра. Този процес при рибите се нарича мръстене.
    Размножаване на шарана. В шарановите стопанства рибите се размножават най-вече по естествен начин.
        
Подготовка на разплодниците. Разплодния материал се подбира от културна порода шаран, който расте бързо и усвоява добре изкуствената храна. Разплодниците трябва да са на възраст от 3 до 8 години..
При преценката на разплодниците през пролетта се обръща внимание на охранеността, на развитието на люспите, високия и широк гръб, правилно развитите перки и др. Половия диморфизъм при шарана не е добре изразен, но през пролетта преди размножаването се различават най-лесно двата пола.
телесни части
мъжки риби
женски риби
корем
заострен
подут,заоблен
полов отвор
немного подут,с бледожълт цвят
кръгъл,подут,с червен цвят
Полови различия при шарана
Люпилните басейни се пълнят с вода преди  мръстенето -към началото на май.  След около 1 - 2 денонощия от напълването на люпилните разплодниците се пускат в тях.
      Шаранът се размножава по двойки, гнездово и групово. Ако е необходимо да се знае произходът на рибките, прилагат се гнездово и групово размножаване. Под гнездо се разбира един женски и два мъжки шарана. Груповото размножаване представлява пускането на няколко гнезда в един басейн. Най-добри резултати  дава груповото мръстене, при което се оплождат по-голям процент хайверени зърна.
     Люпене на хайвера. Продължава три дни, но ако температурата се понижи, срокът на люпене се удължава до 10 дни.
  След излюпването личинките стоят три дни закрепени за растителността. Личинковия стадий завършва за около 25 - 30 дни, като се оформят малки рибки. При нормално хранене рибките растат много бързо, след това се улавят и се разсаждат в отрасните басейни.
  Малките рибки се отглеждат в отрасните басейни и до есента достигат около 60 - 80г.
  През втората година рибите се угояват в угоителни басейни. През есента при улова рибите, които са под 500г, се зазимяват за доотглеждане през третата година.
       Размножаване на пъстървата. Правилното люпене зависи от доброто и правилно устройство на люпилнята и от качеството на хайвера.
       Избор на разплодници. Най-добри полови продукти се получават от пъстървовите разплодници на възраст от 3 до 6 години. Избират най-добрите индивиди и се настаняват в отделни басейни. Най-ценни са разплодниците с добър екстериор, здрави, пъргави, с бърз растеж и ефективно оползотворяване на храна.
       Оплождане на хайвера. С пъстървите се манипулира бързо. Единият работник с кърпа в лявата ръка държи главата, а в дясната - опашката на рибата с корема навън от себе си. Другият работник с леко гладене на корема от гръдните перки към аналния отвор предизвиква хвърлянето на половите продукти. Не се допуска насилие, за да не се повреди хайверът или да умре рибата.
   Изкуственото осеменяване при пъстървите се извършва по сух и мокър начин. При сухия начин в емайлиран или порцеланов съд се изцежда хайверът на 2 - 3 женски риби и върху него - спермата на една мъжка пъстърва. Хайверът и спермата се размесват и се оставят на спокойствие около 10мин. След това се промиват неколкократно, за да се отделят излишната сперма, екскременти и други частици. Добре промития хайвер се поставя в инкубатор за люпене.
  При мокрия начин на оплождане на хайвера в съда с вода се изцежда първо спермата и след това хайверът.Този метод се използва по-ограничено.
      Апарати за излюпване на хайвера. Люпилната зала се вкопава на 1 - 1,5 м под равнището на терена, за да се осигури постоянна темпаратура.
       Калифорнийският апарат на Шустер се състои от две сандъчета. Външното сандъче е от цели стени и дъно, а вътрешното - от решетъчно дъно. Хайверът се поставя върху решетъчното дъно, за да минава водата и да го промива, като излиза от специален улей.
       Етажният тип инкубатори. При тях апаратите се нареждат вертикално един над друг.
Хайверените зърна са чувствителни към пряката слънчева светлина - умират.През време на люпенето се извършва преглед и умрелите зародиши се отстраняват с пинцет. Цветът на болните и на умралите зародиши е бял.
При благоприятна температура - 3 - 4С - балканската пъстърва се излюпва за 4 - 6 месеца, а при температура 8 - 9С дъговата - за 1,5 - 2 месеца.
След излюпването личинките на пъстървата стоят неподвижни. Към 9-тия ден започват да се опитват да се движат. Отначало се хранят със съдържанието на жлъчния мехур. След като личинките преминават към активно движение, хранят се с дафнии, а ако няма естествена храна - с далак, яйчен жълтък, черен дроб. Тези храни от животински произход се смилат, прецеждат се през сито. Храненето се извършва чрез капане около 10 - 20 пъти дневно.
                
                                            ХРАНЕНЕ НА ШАРАН И ПЪСТЪРВА
 
   Хранене на рибите с фуражи е най-важното средство за повишаване интензивността на производството. Шаранът спада към смесено хранещите се риби, но в естествени условия е мирна риба, тъй като се храни с дребни безгръбначни животни и с растителна храна. Пъстървата е хищна риба, защото в естествени условия се храни с дребни животни.
       Видове храни. При интензивното рибовъдство голямо значение имат изкуствените храни, кланичните конфискати, отпадъците от месокомбинатите, трупното и рибното брашно.От растителните храни, които се използуват - ечемикът, овесът, пшеничните трици.
       Хранителни смески и добавки към храната. Храненето на рибите с хранителни смески позволяват дажбата да бъде балансирана по отношение на белтъчини, витамини и минерални вещества, които се дават в смлян или гранулиран вид. Към смеските се прибавят антибиотици, препарати, витамини и микроелементи за ускоряване на растежа на рибите.
       Хранене на шаран. Най-голямо количество храна се дава на рибите през най-топлите месеци - юли и август, следвани от юни, май и септември. Смята се, че размерите на дажбата не трябва да надвишава 3% от масата на рибата. Подготвената храна за шарана се поставя в различни типове хранилки. Храната се зарежда в определени часове независимо от това,че шаранът я приема през цялото денонощие,тъй като рибите си изготвят условни рефлекси.
       Хранене на пъстърва. Съставките на смеските за пъстървите са предимно от животински произход, а растителните храни съставят само 25 - 30%.Важен момент при приготвянето на смеските е  балансирането им по всички хранителни вещества. По-големите количества мазнини се отразяват неблагоприятно върху рибите - предизвикват заболяване на черния им дроб, наложително е в смеските да се включват минерални вещества. Най-голямо значение имат витамините А и от В-комплекс.
  Храната на малките пъстърви да 2-месечна възраст се дава в кашообразно състояное намазана на телени мрежи . След тази възраст на рибите се дава храна в гранулиран вид 2 - 3 пъти дневно чрез подхвърляне.
        
 
Подготовка на разплодниците. Разплодния материал се подбира от културна порода шаран, който расте бързо и усвоява добре изкуствената храна. Разплодниците трябва да са на възраст от 3 до 8 години..
Шаранът се размножава по двойки, гнездово и групово. Ако е необходимо да се знае произходът на рибките, прилагат се гнездово и групово размножаване. Под гнездо се разбира един женски и два мъжки шарана. Груповото размножаване представлява пускането на няколко гнезда в един басейн. Най-добри резултати  дава груповото мръстене, при което се оплождат по-голям процент хайверени зърна.
     Люпене на хайвера. Продължава три дни, но ако температурата се понижи, срокът на люпене се удължава до 10 дни.
  След излюпването личинките стоят три дни закрепени за растителността. Личинковия стадий завършва за около 25 - 30 дни, като се оформят малки рибки. При нормално хранене рибките растат много бързо, след това се улавят и се разсаждат в отрасните басейни.
  Малките рибки се отглеждат в отрасните басейни и до есента достигат около 60 - 80г.
  През втората година рибите се угояват в угоителни басейни. През есента при улова рибите, които са под 500г, се зазимяват за доотглеждане през третата година.
       Размножаване на пъстървата. Правилното люпене зависи от доброто и правилно устройство на люпилнята и от качеството на хайвера.
       Избор на разплодници. Най-добри полови продукти се получават от пъстървовите разплодници на възраст от 3 до 6 години. Избират най-добрите индивиди и се настаняват в отделни басейни. Най-ценни са разплодниците с добър екстериор, здрави, пъргави, с бърз растеж и ефективно оползотворяване на храна.
       Оплождане на хайвера. С пъстървите се манипулира бързо. Единият работник с кърпа в лявата ръка държи главата, а в дясната - опашката на рибата с корема навън от себе си. Другият работник с леко гладене на корема от гръдните перки към аналния отвор предизвиква хвърлянето на половите продукти. Не се допуска насилие, за да не се повреди хайверът или да умре рибата.
   Изкуственото осеменяване при пъстървите се извършва по сух и мокър начин. При сухия начин в емайлиран или порцеланов съд се изцежда хайверът на 2 - 3 женски риби и върху него - спермата на една мъжка пъстърва. Хайверът и спермата се размесват и се оставят на спокойствие около 10мин. След това се промиват неколкократно, за да се отделят излишната сперма, екскременти и други частици. Добре промития хайвер се поставя в инкубатор за люпене.
  При мокрия начин на оплождане на хайвера в съда с вода се изцежда първо спермата и след това хайверът.Този метод се използва по-ограничено.
     
Апарати за излюпване на хайвера. Люпилната зала се вкопава на 1 - 1,5 м под равнището на терена, за да се осигури постоянна темпаратура.
       Калифорнийският апарат на Шустер се състои от две сандъчета. Външното сандъче е от цели стени и дъно, а вътрешното - от решетъчно дъно. Хайверът се поставя върху решетъчното дъно, за да минава водата и да го промива, като излиза от специален улей.
    
   Етажният тип инкубатори. При тях апаратите се нареждат вертикално един над друг.
Хайверените зърна са чувствителни към пряката слънчева светлина - умират.През време на люпенето се извършва преглед и умрелите зародиши се отстраняват с пинцет. Цветът на болните и на умралите зародиши е бял.
При благоприятна температура - 3 - 4С - балканската пъстърва се излюпва за 4 - 6 месеца, а при температура 8 - 9С дъговата - за 1,5 - 2 месеца.
След излюпването личинките на пъстървата стоят неподвижни. Към 9-тия ден започват да се опитват да се движат. Отначало се хранят със съдържанието на жлъчния мехур. След като личинките преминават към активно движение, хранят се с дафнии, а ако няма естествена храна - с далак, яйчен жълтък, черен дроб. Тези храни от животински произход се смилат, прецеждат се през сито. Храненето се извършва чрез капане около 10 - 20 пъти дневно.
телесни части
мъжки риби
женски риби
корем
заострен
подут,заоблен
полов отвор
немного подут,с бледожълт цвят
кръгъл,подут,с червен цвят
Полови различия при шарана

zooferma.com

18.07.2013

Коментари

Име

Коментар

оставащи символа

Моля въведете следния текст, за да изпратите Вашия коментар.

  • 0
  • 0

Delia

преди 360 седмици

<a href="http://eqnidmbkch.com">Hahaaahh.</a> I'm not too bright today. Great post!

  • 0
  • 0

Salim

преди 362 седмици

More posts of this quatliy. Not the usual c***, please

Седмичен бюлетин

Абонирайте се за новини и промоции

Намерете ни в FACEBOOK

Интервю

Над 100 000 евро плуват в Дунав

Над 100 000 евро плуват в Дунав

Австрийската полиция работи по необикновен случай. Служителите на реда се опитват да установят как над 100 000 евро в банкноти от по 100 и 500 евро са се озовали в р. Дунав, предаде "Ройтерс". До момента разследването няма информация за извършено в областта на В... още